Pikapäevarühm

Pikapäevarühm on koht, mis pakub õpilastele tuge ja järelvalvet peale tundide lõppu. Pikapäevarühma eesmärgiks on lastele pakkuda sihipärast tegutsemist koolimajas ning koolikaaslastega heade suhete hoidmist. Samuti pöörame suurt tähelepanu iseseisvate tööharjumuste kujundamisele ning õpilaste kodutööde tegemisele ja vajaduse korral abistamisele. Lisaks sellele veedame aega õues ja mängime. Huviringis käivatel lastel on võimalus osaleda vahepeal oma ringitegevustes ning hiljem uuesti liituda pikapäevarühmaga. Pikapäevarühmas peame oluliseks luua ühiselt turvaline koolikeskkond, kus saab veeta aega pärast tundide lõppu.

Pikapäevarühma õpetajad:

Maire Lukka
Kristiina Veevo
Margarita Erit

Päevakava

Esmaspäevast- neljapäevani:
12.05 - 12.50 õpitund
13.00 - 13.45 õpitund, mängud
13.55 - 14.40 mängud ja õuetegevused *   
14.45 - 15.00 oode kohvikus
15.00 - 16.00 õuetegevused, mängud

Reede:
13.55 - 14.40 õpitund
14.45 - 15.00 oode kohvikus
15.00 - 16.00 õuetegevused, mängud

* Huviringid

Keraamikaring esmaspäeviti (üle nädala) 14.00 - 15.30
Juhendaja Margarita Erit

Loodusring esmaspäeviti (üle nädala) 14.00 - 16.00
Juhendajad Silja Silver ja Marge Roosileht (MTÜ NordEstNõva)