Õppetöö

Nõva kool asub Lääne maakonnas Nõva vallas Nõva külas. Kooli asutamise aastaks loetakse aastat 1863. Sellest ajast kuni 1874. aastani ei ole ühtegi dokumenti kohapeal säilinud. Alates 1874. a on säilinud Nõva kooli protokolliraamat. Kool on sel ajal asunud Erita külas Kõlgumäel. Lapsed, kelle kodud olid kaugel, elasid nädala koolimajas. Praeguseks on need endised hooned hävinud.

Kooli juhatasid peamiselt köstrid, kes elasid samas majas. Kooli klassituba kasutati kohtusaalina, kui oli vaja kohut pidada, siis teatati eelmisel päeval õpilastele, et järgmisel päeval kooli ei peeta. Samas majas oli trellitatud akendega kartser. Kõlgumäe koolis õpetati lugemist, kirjutamist ja algelist arvutamist. Peamised ained olid piiblilugu, katekismus ja kirikulaulud.

Kool algas tavaliselt oktoobris ja lõppes aprillis. Kooli mindi 10-aastaselt. Koolis kasutati väikest tahvlit, millele kirjutati terava krihvliga. juhtus ka seda, et küttepuud said otsa, ruumid olid külmad ja lapsed saadeti koju. Kooli õppeedukust kontrollis Nõva ja Risti koguduse õpetaja. Mitu korda kuus kontrollisid laste koolis käimist ja kooli majanduslikku olukorda kohus ja vöörmündrid. Alates 1884. aastast hakati nõudma põhjuseta puudumiste eest rahatrahvi. Päriskooliõpilaselt 5 kopikat päeva eest ja vahekooliõpilaselt 10 kopikat päeva eest. Sel ajal oli ka vahekool, kus iga laupäev peale lõunat käisid koolis need, kes olid juba kooli lõpetanud, et oma tarkust korrata. Vahekool toimus peale 3-aastase koolis käimise lõpetamist kuni leerini. Koolikontrollijad olid kirjaoskamatud, allkirja asemel olid ristid. Esimene allkiri protokollil on aastast 1898. Lugema õpiti aga lugeda veel ei osatud. 1893 otsustas koolikohus, et koolimaja peab saama tehtud valgeks ja laste väljaskäimise jaoks on vaja valmistada peldikud. 1900. aastal nõudis kooliõpetaja õppevahendeid. Koolis esines väga palju haigusi: leetrid, rõuged, sügelised.

1918. aastast hakkas kooli asju korraldama maakonna kooli valitsus. 1. oktoobrist hakkas maksma sunduslik koolikohustus.