Personal


Maire Lukka, õpetaja
Kaie Visnap, õpetaja
Lea Erit, õpetaja assistent
Laura-Liisa Vikat, õpetaja assistend (lapsehoolduspuhkusel)

Kontakt: nova.lasteaed@laanenigula.ee