Koolipere

Töötajad

Inna Baranova
Liivi Eevardi
Margarita Erit
Kädly Künnap
Danguole Tamberg 
Kristiina Veevo

Sirje Laas

 

Kontaktandmed

innabaranova.01@gmail.com
liivi.eevardi@gmail.com 
eritrita@gmail.com
kadly.kynnap@laanenigula.ee
danguole.tamberg@gmail.com
kristiina.veevo@gmail.com

sirje.laas@mail.ee 

Õpetatavad ained    

kehaline kasvatus
algklasside õpetaja
kunsti- ja tööõpetus, vene keel
direktor
muusikaõpetus
klassiõpetaja

majaperenaine