Koolipere

Töötajad


Margarita Erit
Maire Lukka
Signe Matteus
Danguole Tamberg 
Kristiina Veevo

Piia Palge-Lepik

Sirje Laas

 

Kontaktandmed


eritrita@gmail.com
maire.lukka@mail.ee 
signe.matteus@ng.edu.ee
danguole.tamberg@gmail.com
kristiina.veevo@gmail.com

Piia.Palge-Lepik@ng.edu.ee

sirje.laas@mail.ee

Õpetatavad ained    


kunsti- ja tööõpetus, vene keel 
algklasside õpetaja
direktori kohusetäitja
muusikaõpetus
klassiõpetaja

õppejuht

majaperenaine