Koolipere

Töötajad

Margarita Erit
Maire Lukka
Signe Matteus
Danguole Tamberg 
Kristiina Veevo

Piia Palge-Lepik

Kairit Altmäe 


 

Kontaktandmed

eritrita@gmail.com
maire.lukka@mail.ee 
signe.matteus@ng.edu.ee
danguole.tamberg@gmail.com
kristiina.veevo@gmail.com

Piia.Palge-Lepik@ng.edu.ee

altmae.kairit@gmail.coom
 

Õpetatavad ained    

kunsti- ja tööõpetus
1.-4. klassi klassiõpetaja
direktori kt
muusikaõpetaja
klassiõpetaja

õppejuht

5.-6. klassi klassiõpetaja