Hoolekogu

Hoolekogu liikmed:

Janek Sirel

Kairi Kümnik
Katri Must
Ivo Karindi
Risto Kaasik
Laine Koppel
Liivi Eevardi
Rain Pilv
Aivi Heinleht

hoolekogu esimees,
toetavate organisatsioonide esindaja
hoolekogu aseesimees, vilistlaste esindaja
lastevanemate esindaja
lastevanemate esindaja
lasteaia lastevanemate esindaja
õpetajate esindaja
lasteaia õpetajate esindaja
õpilasesinduse esindaja
koolipidaja esindaja