Hoolekogu

 

Teresa Põldnurk - hoolekogu esimees, lastevanemate esindaja

Risto Kaasik - hoolekogu aseesimees, lastevanemate esindaja

Margarita Erit - õpetajate esindaja

Õnne Rüütel - õpetajate esindaja

Käthlin Mikiver - vilistlaste esindaja

Janek Sirel - toetavate organisatsioonide esindaja

Aivi Heinleht - koolipidaja esindaja