Hoolekogu

 

Janek Sirel - hoolekogu esimees, toetavate organisatsioonide esindaja

Teresa Põldnurk - hoolekogu aseesimees, lastevanemate esindaja

Risto Kaasik - lastevanemate esindaja

Kristiina Veevo - õpetajate esindaja

Kaie Visnap - õpetajate esindaja

Käthlin Mikiver - vilistlaste esindaja

Aivi Heinleht - koolipidaja esindaja