Sotsiaalpedagoog Kaidi Silver-Schöbe

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine, sotsiaalsete oskuste õpetamine või parendamine, koolis esilekerkivate sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemide kaardistamine ja lahendustegevuste koordineerimine.

Sotsiaalsete oskuste all mõistetakse lapse oskusi teistega suhelda, tajuda nii iseennast kui ka teisi, võtta omaks ühiskonnas üldtunnustatud tavasid ning lähtuda eetilistest tõekspidamistest.

Lapsele ja noorele

Pöördu sotsiaalpedagoogi poole, kui:

 • Sul on mure oma mõtete, tunnete või tervise pärast
 • Sul on mure oma sõbra või lähedase inimese pärast
 • Sa oled kogenud kiusamist, vägivalda koolikaaslaste või lähedaste poolt
 • Sul on pahandused koolikaaslaste, õpetajate või pereliikmetega
 • Sul on tunne, et Sulle on liiga tehtud ja Sa vajad abi
 • Sul on raske õppida
 • Sul on tunne, et Sa ei taha kooli tulla

Lapsevanemale ja hooldajale

Pöördu sotsiaalpedagoogi poole, kui:

 • Lapse elus on toimunud muudatused, millest kool võiks teada
 • Kui lapse käitumine on muutunud Kui laps ei taha enam kooli tulla
 • Kui laps ei saa õppetööga hakkama ja Sa ei tea, kuidas teda aidata
 • Kui kodus on majanduslikud raskused ning Sa ei tea, kust leida abi

Nõva Koolis tegeleb sotsiaalpedagoog nii lasteaialaste kui kooliõpilaste ning nende peredega. Sotsiaalpedagoog lähtub oma töös inimõigustest ja kutse-eetikast.

Tule ja räägi temaga!

Sotsiaalpedagoog Kaidi Silver-Schöbe
Tel. 56214371
kaidisilverschoebe@hotmail.com