Eripedagoog Nele Maide

Eripedagoogi tunnid aitavad õpilastel ainetundides paremini toime tulla. Tundides arendatakse taju, mälu, mõtlemist ja tähelepanu, samuti oskust keskenduda, kohaneda ja ümber lülituda. Suurt tähelepanu pööratakse kuulmis-, vaatlus- ja väljendamisoskuse, koordinatsiooni ja sõrmede peenmotoorika arendamisele. Õpilaste arendamise aluseks valib eripedagoog õppeaine - eesti keele, matemaatika või loodusõpetuse. Nii saavad õpilased lisaabi ka vastavas aines.

Eripedagoogilise tunnid toimuvad individuaaltundidena, et õpilase ja õpetaja vahel tekiks usalduslik suhe. Nendes tundides harjutatakse korralduste kuulamise ja mõistmise oskust Emotsionaalsel tasandil on eripedagoogilise  tundide eesmärk anda õpilastele positiivseid elamusi.

Nõva Lasteaias tegeleb eripedagoog 2 - 7. aastaste lastega, kes vajavad individuaalset lähenemist ja tähelepanu. Eripedagoogi peamiseks eesmärgiks on toetada laste igakülgset arengut  sügavamate ning teiseste probleemide ennetamine koostöös rühmaõpetajatega ja lapsevanematega.

Eripedagoogilise tegevuse eesmärgid on:

  • Erivajadusega lasteaialaste arengu toetamine.
  • Lapse arengu suunamine eesmärgiga soodustada psüühiliste protsesside ja isiksuse arengut ea kohase normi suunas.
  • Lapse loovuse, suhtlemis- ja koostööoskuste arendamine erinevate aktiivõppe meetodite läbi.
  • Lapse enesekindluse ja enesehinnangu tõstmine ning emotsionaalse intelligentsuse arendamine.
  • Õpetajate ja lastevanemate nõustamine ja suunamine.

Erisuste varajane märkamine ja nendega tegelemine on laste arengu seisukohast väga oluline. Küsimuste tekkimisel pöörduge kindlasti tugispetsialisti poole. Koostöös leiame lahenduse lapse toetamiseks ja arendustöö tegemiseks sobival viisil.

Eripedagoog Nele Maide 
nele.maide@gmail.com