Psühholoog Margit Merisalu

Koolipsühholoogi ülesandeks on:

  • õpilase psühholoogilist arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavate tegurite (psüühilised protsessid, isiksuseomadused, emotsionaalne seisund, vaimse tervise probleemid, suhtlemis- ja käitumisoskused) hindamine;
  • õpilase nõustamine isikliku elu, õppetööga ning vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemis- oskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel.

Vanematele ja õpetajatele:

Õige aeg pöörduda koolipsühholoogi poole on siis, kui:

  • oled mures lapse meeleolu, käitumise või lapse(ga) toimetuleku pärast;
  • lapse käitumine on ootamatult muutunud;
  • oled teinud koostööd kodu ja kooli vahel, kuid mured püsivad. Nii õpetaja kui ka vanem on lapsega rääkinud, aga see pole muutust toonud.

Psühholoog Margit Merisalu
Tel 5361 1057
margit.merisalu@laanenigula.ee