Merekool Viigeri lõpuharjutus Nõva sadamas

8. mail toimus Nõva sadamas esmakordselt Merekool Viigeri lõpuharjutus Nõva kooli õpilastele.  Sellel aastal oli lõpetajaid kolm: Rain Pilv, Sander Sirel ja Keili Rannut.

Harjutus koosnes kahest etapist, mille käigus algas harjutus 7. mai õhtul ilmateate koostamisega. 8 mai. oli praktiliste harjutuste päev, kus tuli teha sõlmi, tunda meremärkide tähiseid ja valgussignaale, panna kokku ja lahtivõtta raadiojaam ja paat, võtta peilinguid ning sooritada manöövreid paadiga ja liikuda sadamas operaatori korralduste järgi. Harjutus lõppes rivistusega, kus anti üle Viigeri aurelv - nuga merekooli logoga.

Harjutus oli ajalooline mitmes mõttes. Seekord sooritas harjutuse kõige noorem kadett Keili Rannut, kes on siiani Viigeri kõikidest varem lõpetanutest noorim. Samuti oli ka kõige vanem kadett Rain Pilv siiani harjutuse sooritajatest vanim. MK Viiger on siiani teinud lõpuharjutused Käsmus kus osalejateks olid Neeme ja Loo kadetid. Eelmine kevad harjutust ei toimunud piirangu tõttu.