Meie kooli õpilased kirjutasid Eesti Vabariigi presidendile

Ka meie kooli õpilased, nagu paljud teisedki, kirjutasid presidendile oma mõtteid teemal "Millist Eestit ma tahan". Kõik tööd said presidendile saadetud. Õpetaja Margarita juhendamisel illustreerisid õpilased oma kirjatükid ka ära. Nagu piltidelt näha võib, oli läbivaks teemaks kirjutistes loodus ja loodushoid. Koolijuhina on selle üle väga hea meel, sest teatavasti on loodusel ja loodushoiul meie õppekavas väga oluline roll. Lisaks toetab õppetöö kõrvalt seda suunda ka meie loodusring. Suur aitäh õpilastele ja nende juhendajatele, et oma kodumaa ja kodukoha loodusest nii palju hoolite!